ผลงาน

ผลงาน

เยาวชนเมืองลับแลพร้อมในใส่ผ้าซิ่นพื้นเมืองโบราณลับแลแทนกระโปรงมาเรียน

 

หนั้งสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

หนั้งสั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายการ “รัชกะดุ๊ก ออนทัวร์”

7272

 

รายการ: รัชกะดุ๊กออนทัวร์ ตอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 

 

 

7272

 

รายการ: รัชกะดุ๊กออนทัวร์ ตอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2

 

 

7272

 

รายการ: รัชกะดุ๊กออนทัวร์ ตอน วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

7272

 

รายการ: รัชกะดุ๊กออนทัวร์ ตอน วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

7272

 

รายการ: รัชกะดุ๊กออนทัวร์ ตอน ออนทัวร์ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

รายการ “ข่าวจะดีจะดัง” ตอน ภูมิคุ้มกันวัยใส

หนังสั้น เรื่อง นับ ๑


หนังสั้น เรื่อง สักวันหนึ่ง

หนังสั้น เรื่อง ใยบัว…

พืชลำต้นเลื้อย พืชลำต้นตรง

ท้องไม่พร้อม

เท่าลูกมะกรูดเลย

ฟ้อนอวยพวันครู ประจำปีการศึกษา 2556 อุตรดิตถ์ เขต ๑