โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ชื่ออังกฤษ : Thairath Witthaya School

อักษรย่อ    :  ท.ร.

ประเภท      :  รัฐบาล สังกัด สพฐ.

ก่อตั้ง         :  พ.ศ. 2512

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (อังกฤษ: Thairath Witthaya School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา) อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิไทยรัฐ

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2512 นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก พิจารณาเห็นว่า ในชนบทยังขาดแคลนสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ทั้งยังขาดแคลนอาคารเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลดาราขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อหาทุนก่อสร้างโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวลพบุรีด้วยดี และได้รับเงินบริจาคมาจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาสมทบกับงบประมาณของทางราชการ จากนั้น ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.008 ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตามที่ พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เสนอแนะ

นับจากนั้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท” โดยดำเนินการสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เรื่อยมา โดยได้งบประมาณจาก บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นทุนในการก่อสร้าง เมื่ออาคารเรียนแล้วเสร็จ ก็ได้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของทางราชการ จากนั้น มูลนิธิไทยรัฐ จึงเข้ารับเป็นโรงเรียนในการอุปถัมภ์ ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง โดยใช้ทุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,694,493 บาท

ที่ตั้งโรงเรียน

ที่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ที่ตั้ง

1 บ้านหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2 วัดช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 วัดบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 ป.ปัญญาฐาปนกิจฯ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5 วัดตลิ่งต่ำ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
8 บ้านมะขามสูง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
9 วัดใหม่ราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
10 บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
11 บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
12 บ้านเอก ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
13 บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
14 ท่าใหม่บ้านสิ้ว ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
15 บ้านโกส้ม ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16 บ้านโนนพลวง ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
17 บ้านมะโม ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
18 เพียไซย์ดอนกระชาย ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
19 บ้านคำน้อย ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
20 บ้านหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
21 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
22 ใต้ร่มเย็น ตำบลบ้านสมเด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 วัดโคกโหนด ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
24 บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
25 บ้านบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
26 บ้านหนองหิน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
27 บ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
28 บ้านจานเขื่องนามั่ง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
29 กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
30 ศรีสังวร ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
31 ทุ่งน้าวพุทธิมาฯ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
32 บ้านสาขันหอม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
33 บ้านทุ่งพร้าว ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
34 บ้านกุดโง้ง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
35 คำกั้ง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
36 บ้านบะตากา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
37 วัดหัวถิน ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
38 บ้านน้ำร้อน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
39 บ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
40 บ้านควนโพธิ์ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
41 บ้านหัวนาศรีวิเชียรฯ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
42 บ้านเนินแร่ฯ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
43 บ้านคลองเขต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
44 บ้านนนทรีย์ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
45 บ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
46 ดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
47 วัดนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
48 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
49 บ้านวงเวียน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
50 บ้านคำพี้ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
51 บ้านโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
52 ชุมชนบ้านต้นไพ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
53 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
54 วัดไสเสียด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
55 วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
56 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
57 บ้านท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
58 ห้วยคตสามัคคี ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
59 วัดสังขวิจิตร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
60 บ้านเขาตะพานนาก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
61 บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
62 บ้านนาหัวบ่อฯ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
63 ชุมชนบ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
64 บ้านหนองเกตุ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
65 วังไทรติ่ง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
66 บ้านนาเนียน ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
67 บ้านนาพรุ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
68 วัดเหวลาด ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
69 คลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
70 บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
71 ก่อสร้างคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
72 เทศบาล 8 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
73 วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
74 ชุมชนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
75 เฉลิมพระเกียรติ ถนนวัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
76 บ้านพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
77 บ้านเนินสันติ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
78 วัดสามัคคีชัย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
79 บ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
80 ชุมชนบ้านวังปริง ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
81 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
82 โคกตองเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
83 บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
85 บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
86 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
87 นิคมสร้างตนเอง 1 ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
88 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
89 บ้านโคกสยา ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
90 บ้านโคกตะแบก ตำบลอิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
91 บ้านโคกจักจั่น ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
92 ชุมชนนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
93 บ้านลาดตะเคียน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
94 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลดาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
95 วัดโพธิ์ทองบน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
96 ชุมนุมบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
97 บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
98 บ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
99 บ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
100 บ้านคันนาหิน ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
101 เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด