•   มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
  • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ดังนี้ วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และซุ้มประตูเมืองลับแล
  •     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕ (วัดตลิ่งต่ำ) รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา กลองยาวนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ร่วมเดินขบวณเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์  เพ็ชร์แบน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการประเมินโครงการ “คนดีีศรีไทยรัฐ” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 จังหวัดลำพูน
  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ร่วมกับเทศบาลตำบลพระเสด็จ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  • เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) นำคณะครู ครูกาญจนา ทนันไชย เข้ารับรางวัลครูดีเด่นไทยรัฐวิทยาและร่วมงาน กำพล วัชรพล ประจำปี 2557 ณ มูลนิธิไทยรัฐวิทยา
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ณ หอประชุมใหญ่ไทยรำแพน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สยามคูโบต้า ร่วมกับ กองทัพบก ได้นำเสื้อกันหนาวมาแจกนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) และผู้ปกครอง เนื่องในโครงการ Kubota พลังใจ สู้ภัยหนาว ร่วมส่งพลังใจสร้างไออุ่นให้กับเด็กและประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์  

ข่าวล่าสุด